Hyppää sisältöön

Biskoparna och fältbiskopen

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen
Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektor
Biskop i Kuopio stift, konstitutionsutskottet
Biskop i Helsingfors stift, lagutskottet, elektorernas ordförande
Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum
Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet
Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum
Fältbiskop
Redigerad