Hyppää sisältöön

Lagutskottet

Lagutskottet bereder ärenden som gäller författningar och bestämmelser som utfärdas med stöd av dem. Representanten för statsrådet är medlem i lagutskottet.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

lagman

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.

kyrkomötesombud, lagutskottet

dipl.ing.

kyrkomötesombud, lagutskottet

byggmästare, företagare

Biskop i Åbo ärkestift, lagutskottet

biskop

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

jur.mag.

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer

hushållslärare, restonom

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, lagutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

teol.dr

kyrkomötesombud, lagutskottet

biträdande verksamhetslädare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

konsultativ tjänsteman

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,

Redigerad