Hyppää sisältöön

Lagutskottet

Lagutskottet bereder ärenden som gäller författningar och bestämmelser som utfärdas med stöd av dem. Representanten för statsrådet är medlem i lagutskottet.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

president vid Östra Finlands hovrätt

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet

filosofian maisteri, JET, toiminnanjohtaja, yrittäjä

kyrkomötesombud, lagutskottets vice ordförande

pol.dr

kyrkomötesombud, lagutskottet
Biskop i Helsingfors stift, lagutskottet, elektorernas ordförande

biskop

kyrkomötesombud, Ålands ombud, lagutskottet

landshövding

kyrkomötesombud, lagutskottet, expeditionsutskottets ordförande

universitetslärare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektor

pol.mag.

kyrkomötesombud, lagutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

jurist

kyrkomötesombud, lagutskottet, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,

Redigerad