Hyppää sisältöön

Konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet bereder ärenden som gäller kyrkans tro och lära, grunderna för kyrkans verksamhet, förhållandet mellan kyrkan och staten och kyrkans förhållande till andra kyrkor och trossamfund samt frågor i anslutning till detta.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektor

biskop

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

rektor (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

rektor, teol.lic.

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

teolog

Biskop i Kuopio stift, konstitutionsutskottet

biskop

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, expeditionsutskottet, elektor

kaplan, psykoterapeut

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

forskare, faktaboksförfattare

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

projektchef

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

samfällighetsdirektör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

rektor

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

församlingspastor

Biskop i Borgå stift, konstitutionsutskottet

biskop

Redigerad