Hyppää sisältöön

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet bereder kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget samt verksamhets- och ekonomiplan, verksamhetsberättelsen och bokslutet samt övriga ärenden i anslutning till församlingarnas ekonomi och villkoren för anställningsförhållanden.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorerna

verkställande direktör

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet

verkställande direktör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

Key Account Manager

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

ledande familjerådgivare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

sakkunnig

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

styrelsemedlem

kyrkomötesombud, kyrkomötets första vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

servicechef, ledande sakkunnig inom ekonomi

kyrkomötesombud, samernas ombud, ekonomiutskottet, kansliutskottet

gränsbevakare

kyrkomötesombud, kyrkomötets andra vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

diplomingenjör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

Redigerad