Hyppää sisältöön

Ordförandekonferensen

Ordförandekonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande samt utskottens och elektorernas ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Ordförandekonferensen har i uppgift att:

  • ge kyrkomötet förslag om sammanträdesorten, sammanträdestidpunkten och annat som gäller kyrkomötets arbete, om till vilket utskott ärenden ska remitteras för beredning och vilket utskott som ska ge sitt utlåtande i ärendet och om tillsättande av extra utskott
  • ge anvisningar om arbetsarrangemangen på kyrkomötet och om utskottens verksamhetsområden och utskottsarbetet, om frivillig redogörelse för bindningar samt om  förfarandet vid förrättande av val av utskottsmedlemmarna.

Ordförandekonferensen kan ge anvisningar om hur ombuden ska be om ordet och komma med inlägg. Ordförandekonferensen kan då i samband med ett visst ärende rekommendera att man vid behandlingen av ärendet i plenum iakttar så kallad försnabbad behandling, vilket innebär att inläggen är till exempel högst fem minuter långa.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötesombud, kyrkomötets första vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, kyrkomötets andra vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum, ordförande för handboksutskottets

biskop

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektor

biskop

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

president vid Östra Finlands hovrätt

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorerna

verkställande direktör

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

direktör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, lagutskottet, expeditionsutskottets ordförande

universitetslärare

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet, elektor

pensionär, tid. riksdagsledamot

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, ordförandekonferensens och förstärkta ordförandekonferensens sekreterare
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad