Hyppää sisältöön

Följ kyrkomötet

Kyrkomötet samlas i maj och november, 4 - 5 dagar åt gången. Sessionerna strömmas och kan också följas via Twitter.

Nästa möte

10-14.8.2020

2-6.11.2020

5.6.2020:

På plats i Åbo på Kyrkomötets session i augusti är endast kyrkomötesombuden, de med närvaro- och yttranderätt samt de vars arbetsuppgifter kräver närvaro på Turun kristillinen opisto. Övriga besökare och allmänheten är välkomna att följa med kyrkomötet på plats då coronaepidemin är över. 

Såsom tidigare strömmas kyrkomötet och man kan även se det senare (YouTube/Kirkon kanava).

Denna gång är det inte möjligt att ha informationsbord eller annan materialutdelning i aulan eller övriga utrymmen på mötesplatsen. Detta gäller Kyrkostyrelsens egna bordsplatser och även eventuella övriga samarbetsparter.
 

22.4.2020:

Kyrkostyrelsens plenum beslöt 21.4.2020 att det nya kyrkomötets första session för året hålls 10-14 augusti på Turun kristillinen opisto i Åbo om inte kyrkostyrelsen på grund av coronasituationen blir tvungen att senare fatta ett annat beslut.
Höstsessionen i november hålls vecka 45 enligt arbetsordningen.

Dokument och inspelningar

Kyrkomötets dokument och inlägg läggs ut i Domustjänsten. Videoinspelningar från sessionerna kan ses på kyrkans kanal (Kirkon kanava) på Youtube.

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad