Hyppää sisältöön

Följ kyrkomötet

Kyrkomötet samlas i maj och november, fyra eller fem dagar per gång. Sessionerna strömmas och kan också följas via Twitter.

Nästa session


måndagfredag 812.11.2021

15.10.2021

Kyrkomötets ordförandekonferens har satt upp riktlinjer för sessionen i november. Ombuden sitter enligt den normala sittordningen och publikläktaren tas igen i bruk. Att sjunga i mötessalen och under andakterna är igen möjligt. Alla ska fortsättningsvis följa god praxis (masker, god handhygien och säkerhetsavstånd). Representanter för medierna är igen välkomna till kyrkomötet. Allmänheten uppmanas att följa kyrkomötet främst via direktströmningen. De som kommer till mötesplatsen ska följa samma säkerhetsinstruktioner som ombuden, t.ex. att bära mask. Ordförandekonferensen är befullmäktigad att ändra riktlinjerna om coronasituationen försämras.

Ärenden som behandlas i november 2021 (version 15.10.2021)

Preliminär arbetsordning för november (15.10.2021)

Dagordningar (uppdateras under mötesveckan)

 

Tidigare sessioner:

Behandlade ärenden i augusti 2021

Behandlade ärenden i november 2020

Behandlade ärenden i augusti 2020

Dokument och diskussionsinlägg

 

Dokument

Kyrkomötets dokument och inlägg läggs ut i Domustjänsten.

 


 

Tag kontakt

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, ordförandekonferensens och förstärkta ordförandekonferensens sekreterare
Helsingfors
förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad