Kirkko kastaa kaikenikäisiä

Lapsikaste on tavallisin tapa liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi. Kirkko kastaa kuitenkin kaikenikäisiä.

Lapsen nimi tulee ilmoittaa väestörekisteriin kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Mikäli vanhemmat haluavat lapselleen kasteen, se tulee toimittaa ilman tarpeetonta viivytystä. Lapsia voidaan kuitenkin kastaa kaikenikäisinä.

Kasteen voi saada myös aikuisiällä. Nuoren ja aikuisen kasteeseen on kirkollisten toimitusten kirjassa oma kaavansa.

Nuoren kaste

Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Tällöin kaste edellyttää vanhempien kirjallista suostumusta. 12–14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan vanhempien ja kastettavan kirjallinen suostumus. 

Aikuiskaste

Ennen kuin aikuinen kastetaan, pappi käy hänen kanssaan läpi kirkon uskoon, oppiin ja perinteisiin liittyviä asioita. Tätä kutsutaan kaste- eli rippikouluopetukseksi tai aikuisrippikouluksi. Kaikki seurakunnat järjestävät pyydettäessä aikuisrippikoulun joko yksityisesti tai ryhmässä.