Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein, seuraavaksi 18. marraskuuta. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt noin 400 seurakuntaan, joissa vaalien jälkeen aloittaa yhteensä noin 9000 luottamushenkilöä tulevan nelivuotiskauden ajaksi.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa päätetään oman lähiseurakuntasi asioista, mm. siitä miten varoja kohdennetaan, mitä toimintaa järjestetään, keitä autetaan – missä ja miten.

Seurakuntavaaleissa valitaan ne seurakuntalaiset, jotka suunnittelevat seurakunnan toimintaa seuraavat neljä vuotta. Tavoitteena on saada luottamushenkilöiksi kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä eri aloilta.

Yhdet vai kahdet vaalit?

Äänestämällä valitaan luottamushenkilöt yhteen tai kahteen toimielimeen. Käytännössä näin:

Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan vain yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa.

Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten kerätään erilliset ehdokaslistat. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.