Luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan oman seurakuntansa toimintaan; muun muassa siihen, mihin varat käytetään, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja myös siihen, ketä maallikkojäseniä kirkolliskokoukseen valitaan.

Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.8.2018.
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • tunnettu kristillisestä vakaumuksestaan
  • Mukaan listalle

Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään 10 seurakunnan äänioikeutettua jäsentä. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, ei tämän yhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ole vaalikelpoinen. Ehdokas ei voi myöskään olla oman seurakunnan työntekijä.

Kuka tulee valituksi?

Vaalien tulokseen vaikuttaa sekä ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä että ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava vaalitapa on käytössä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle vaaleissa, niin ota yhteyttä seurakuntaasi, josta saat lisätietoa.