kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

toimitusjohtaja

koordinaattori
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

dipl.ins.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

johtajan sihteeri
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Mika Aspinen (TM) kouluttaa Kirkon koulutuskeskuksessa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Hänellä on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (Raamattua viikonpäiville) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria.

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan varapuheenjohtaja, valitsijamiehet

valtiot. lis.

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

pastori, teol. tri


Kirjaaja
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen koulu- ja rippikoulutyö

johtajan sihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
hallintovaliokunnan sihteeri
Eteläranta 8
00130 

konseptisuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

johtaja
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

toiminnanjohtaja (eläk.)

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kirkon palvelevapuhelin (Kyrkans samtalstjänst), sielunhoito


Postittaja
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektisihteeri
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

dosentti

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, kansliavaliokunta

rehtori (eläk.)

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

professori

tilastoasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

yrittäjä

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

rehtori, teol. lis.

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

lehtori

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset radio- ja tv-jumalanpalvelukset

rekisterijohtaja
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet

toimittaja

henkilöstösihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
viestintäpäällikkö
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirjeenvaihtaja-siht.
Arkkipiispan kanslia
Piispankatu 9
20500 Turku
kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

kanttori

projektisihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
harjoittelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, valitsijamiehet

johtava perheneuvoja

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, kansliavaliokunta

lehtori

Espoon hiippakunnan piispa

Piispa

Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Juhani Holma (TT, MuM) työskentelee jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on liturgisen elämän asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat messu, kirkolliset toimitukset, kirkkotila ja reformaatioajan kirkkohistoria.

viestintäasiantuntija
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset media- ja viestintäpalvelut

asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kansliapäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

rakennusmestari, yrittäjä

Tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
Mikkelin hiippakunnan piispa, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet

piispa

koordinaattori
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokouksen pääsihteeri, toimitusvaliokunnan sihteeri, puhemiesneuvoston ja laajennetun puhemiesneuvoston sihteeri
Hallinto-osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
lakimies
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tutkimussihteeri
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, valitsijamiehet

talouspäällikkö (eläk.)

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

viestintäpäällikkö

kiinteistösijoituspäällikkö
Eteläranta 8
00131 Helsinki
Kuopion hiippakunnan piispa, perustevaliokunta

piispa

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektityöntekijä
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
projektipäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

valtiot. tri


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
sovellussuunnittelija
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Projektipäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

oikeust. maist.

Turun arkkihiippakunnan piispa, lakivaliokunta

piispa

käyttöliittymäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektipäällikkö
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektipäällikkö
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

kv-asiantuntija

siirtolaispastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

lääkäri

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

erityisopettaja

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunnan puheenjohtaja

kirjailija, päätoimittaja

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

lehtori, pastori, psykoterapeutti

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, toimitusvaliokunta

aluekappalainen, psykoterapeutti

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

yhteiskuntatieteiden yo

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

kirkkoherra

Oulun hiippakunnan piispa, talousvaliokunta

piispa

Tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

dosentti, lääkintöneuvos

järjestelmäpäällikkö
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Ylimmän johdon palkkaus, Työpaikkatori/Oikotie

henkilöstöpäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
suunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tv-ohjelma Himlaliv

Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Isokatu 9
90100 Oulu
johtaja
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
pääsihteeri
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tuottaja-toimittaj
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Johtaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kari Kopperin (dos. TT, pastori, AmO, organisaatiokonsultti) tehtävänä on Kirkon koulutuskeskuksen johtaminen ja siihen liittyen kirkon henkilöstökoulutuksen koordinointi sekä koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Kopperi on systemaattisen teologian, Lutherin, luterilaisen opin ja etiikan sekä diakonian teologian asiantuntija. Hän osallistuu myös johtamisen sekä organisaatiokonsultoinnin koulutus- ja kehittämistehtäviin.

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunnan puheenjohtaja

toimittaja, kirkkolaulaja

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, kansliavaliokunnan varapuheenjohtaja ja sihteeri

varhaiskasvatuksen lehtori

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja

kärkihankekoordinaattori

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, kansliavaliokunta, valitsijamiehet

kotitalousopettaja, restonomi

valitsijamiesten sihteeri

toimistopalvelujen esimies

toimistopalvelujen esimies
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

aluepäällikkö

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

pastori

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
yliarkkitehti
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Keskuksen kanslia
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen viestintäyksikkö

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, kansliavaliokunta

lehtori, ammatillinen opettaja

Koordinaattori
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
palvelupäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, valitsijamiehet

pastori

kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 1. varapuheenjohtaja, talousvaliokunta

erikoislääkäri

turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokouksen pääsihteeri, toimitusvaliokunnan sihteeri, puhemiesneuvoston ja laajennetun puhemiesneuvoston sihteeri
Hallinto-osasto
Eteläranta 8
00131 Helsinki

varatuomari

toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tietojärjestelmäpäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustuskäsittelijä
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
viestintäsihteeri
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kiinteistöpäällikkö
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
lähetysteologi
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkkoneuvos
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Helsingin hiippakunnan piispa, käsikirjavaliokunta

piispa

kirjeenvaihtaja-siht.
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset sosiaaliset mediat

verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00160 Helsinki
it-palveluneuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
johtaja
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
sihteeri
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

sairaanhoitaja

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

professori (emer.)

kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 2. varapuheenjohtaja, hallintovaliokunta, toimitusvaliokunnan puheenjohtaja

kunnallisneuvos

it-suunnittelija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kuurojenpappi

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

yliopettaja, psykoterapeutti

verkkoviestintäpäällikkö
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

maanviljelijä

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, toimitusvaliokunnan varapuheenjohtaja

yliopisto-opettaja

turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkotoimittaja
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Evl.fi/svenska ja Klockaren (Lukkari)

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja

arkkipiispa

avustaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset radiohartaudet

arkistotyöntekijä
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja
Eteläranta 8
00131 Helsinki

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

luokanopettaja

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

lääninrovasti

Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

toimistosihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Neuvottelupäällikkö
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Työsuojelu, Yhteistoiminta, yt, Kirteko-ohjelma, Ylimmän johdon palkkaus, Osaamisen kehittäminen, Ammatillinen koulutus, Henkilöstökoulutus, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen

arkistonhoitaja
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
teologinen erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
teologinen erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia
Piispankatu 9
20500 Turku
projektipäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirteko-ohjelma, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen

Tilastosihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Henkilöstötilastot ja raportit, Työpaikkatori/Oikotie

tietoturvapäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

palvelukeskuksen johtaja (eläkk.)

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Terhi Mäkeläinen toimii Kirkon koulutuskeskuksen johtajan sihteerinä. Hän hoitaa talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä toimii kiinteistönhoidon yhteyshenkilönä. Lisäksi hän hoitaa Koulutuskeskuksen kirjastoa.

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

kirkkoherra

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

ylilääkäri

kirkkoneuvos
Toiminnallinen osasto
Toiminnallisen osaston johto
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

perheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkotyöntekijä
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
diakoniarahaston sihteeri
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

toimittaja

Johtajan sihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Osaston sihteeri, Koulutusten järjestäminen, Kirteko verkostotapaamiset

henkilöstöasiantuntija
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Vantaa
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

päätoimittaja

myyntikoordinaattori
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Gitta Nyyssönen toimii Kirkon koulutuskeskuksen osapäiväisenä (48%) myyntikoordinaattorina.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat Koulutuskeskuksen tilojen kokous- ja majoitusjärjestelyt.


projektikoordinaattori
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, toimitusvaliokunta

liiketoimintajohtaja

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

teologian yo, kasvatust. maisteri

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet

historian ja yhteiskuntaopin lehtori

toimistosihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kuvaaja-toimittaja
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, kansliavaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiehet

perheneuvoja, pappi


tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

piirivastaava

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

valtiot. maisteri

Maankäyttöpäällikkö
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

terveydenhoitaja-sairaanhoitaja

Toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektisihteeri
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

kirkkoherra

taloussuunnittelupääl.
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
lakimies
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

teologian tohtori

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

Viestintäjohtaja
Kirkon viestintä
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Lapuan hiippakunnan piispa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiesten puheenjohtaja

piispa

Kirkkoneuvos
Hallinto-osasto
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tutkija
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

kotimaantyön johtaja (eläk.)

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet

toimittaja

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kurssisihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
siirtolaispastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja

professori (emer.)


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

maakuntajohtaja

apulaisjohtaja
Kirkon viestintä
Hallintopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, kansliavaliokunta

rehtori

Kirkkoneuvos
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

seurakuntaneuvos

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

toiminnanjohtaja

tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Johtaja
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

Tampereen hiippakunnan piispa, perustevaliokunnan puheenjohtaja

piispa

toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Minna Rikkinen (TT, pastori, työyhteisökonsultti) toimii Kirkon koulutuskeskuksessa määräaikaisena johtamiskouluttajana (–31.12.2019). Rikkinen työskentelee sekä yleisen seurakuntatyön johtamisen että talouden ja hallinnon työntekijöiden johtamiskoulutuksessa. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista ja kokonaiskirkon tehtävistä. Rikkinen on perehtynyt myös uskontososiologiseen tutkimukseen ja uskonnollisiin liikkeisiin Suomessa.

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

koulu- ja nuorisotyön johtaja

hankeviestintäpäällikkö
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki
verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
johtaja
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
001310 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

sairaalapastori

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

rehtori


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
ohjelmapäällikkö
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
it-suunnittelija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

erityisopettaja

projektipäällikkö
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
vastaanottovirkailija
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Oulun hiippakunnan piispa, talousvaliokunta

piispa

Tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
informaatikko
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunnan varapuheenjohtaja

lääninrovasti, dosentti

Koulutussuunnittelija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Johtaja
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

tuomiorovasti

avustusvalmistelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen varhaiskasvatustyö

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

kirkkoherra, lääninrovasti

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

johtava diakoniatyöntekijä

siirtolaispappi
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja

laamanni

tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

muusikko

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
koordinaattori
Kirkon tutkimuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkopalvelutuottaja
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00160 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

diplomi-insinööri

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

apulaistoiminnanjohtaja

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen aikuistyö ja kulttuuri

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunnan varapuheenjohtaja

toiminnanjohtaja

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen nuorisotyö

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Johtajan sihteeri

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kenttäpiispa, yleisvaliokunnan varapuheenjohtaja

kenttäpiispa


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tilastoasiantuntija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
Johtajan sihteeri
Hallinto-osasto
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
it-palveluneuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
tietohallintojohtaja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki
kulttuuriperintöasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

kirkkoherra

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

rehtori

asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kehitysvammaistyöpappi

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, valitsijamiehet

kanttori, yrittäjä

Primetestaaja1
Rekisterineuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
rekisterineuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Yrttipellontie 10
90230 Oulu
asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

asianajaja

kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

kirkkoherra

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
vastaanottovirkailija
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Lakimies
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiesten varapuheenjohtaja

toimitusjohtaja


käsikirjavaliokunnan sihteeri

teologian maisteri, musiikin maisteri


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirjanpitopäällikkö
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
johtaja
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Porvoon hiippakunnan piispa, hallintovaliokunta

piispa

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Hallintopäällikkö
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Lakimies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja

seurakuntaneuvos, KM

virastomestari
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

toimittaja


työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja, toimitusvaliokunta, valitsijamiehet

lääkäri

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

neuvotteleva virkamies

hankintapäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

seurakuntaneuvos

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

varatuomari, liikuntaneuvos

järjestelmäpäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Toimistosihteeri
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra


kielenkääntäjä
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki