Hyppää sisältöön

Helsingin hiippakunnan kirkolliskokousedustajatkirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

professori

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

yrittäjä

kirkolliskokousedustaja

johtava perheneuvojakirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunnan puheenjohtaja

toimittaja, kirkkolaulaja

kirkolliskokousedustaja

kärkihankekoordinaattori


kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

sairaanhoitaja

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

professori (emer.)


kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, toimitusvaliokunta

liiketoimintajohtajakirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

neuvotteleva virkamies