Päätöksentekijöiden yhteystiedot

Kirkon keskushallinnon päätöksentekoelimiä ovat kirkolliskokous, piispainkokous ja kirkkohallituksen täysistunto.

Kirkolliskokouksen yhteystiedot

Piispainkokouksen yhteystiedot

Kirkkohallituksen täysistunto