Teologiset asiat

Teologisten asiain yksikön tehtäviin kuuluvat mm.

  • ekumeenisen ja teologisen keskustelun seuraaminen
  • teologisten neuvottelujen valmistelu ja niihin osallistuminen
  • ekumeenisen kasvatuksen edistäminen ja yksikölle kuuluvan stipendiohjelman hoitaminen
  • kirkon ystävyysseurakuntatyön koordinointi

Facebook: Ekumenia ja teologia

Teologisten asiain yksikkö

Enheten för teologiska frågor

Unit for Theology


johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

kirjeenvaihtaja-siht.
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki