Kirkkohallituksen yhteystiedot

A B C E G H I J K L M N O P R S T U V W Y Å Ö

A


koordinaattori
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
johtajan sihteeri
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Mika Aspinen (TM) kouluttaa Kirkon koulutuskeskuksessa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Hänellä on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (Raamattua viikonpäiville) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria.

B


Kirjaaja
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen koulu- ja rippikoulutyö

johtajan sihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
hallintovaliokunnan sihteeri
Eteläranta 8
00130 

C


konseptisuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

E


johtaja
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

G


Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kirkon palvelevapuhelin (Kyrkans samtalstjänst), sielunhoito

H


Postittaja
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektisihteeri
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tilastoasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset radio- ja tv-jumalanpalvelukset

rekisterijohtaja
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
henkilöstösihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
viestintäpäällikkö
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirjeenvaihtaja-siht.
Arkkipiispan kanslia
Piispankatu 9
20500 Turku
projektisihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
harjoittelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Juhani Holma (TT, MuM) työskentelee jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on liturgisen elämän asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat messu, kirkolliset toimitukset, kirkkotila ja reformaatioajan kirkkohistoria.

viestintäasiantuntija
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset media- ja viestintäpalvelut

asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kansliapäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
koordinaattori
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkolliskokouksen pääsihteeri, toimitusvaliokunnan sihteeri, puhemiesneuvoston ja laajennetun puhemiesneuvoston sihteeri
Hallinto-osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
lakimies
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

I


toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tutkimussihteeri
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

J


kiinteistösijoituspäällikkö
Eteläranta 8
00131 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektityöntekijä
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
projektipäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

K


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
sovellussuunnittelija
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Projektipäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
käyttöliittymäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektipäällikkö
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektipäällikkö
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
siirtolaispastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
järjestelmäpäällikkö
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Ylimmän johdon palkkaus, Työpaikkatori/Oikotie

henkilöstöpäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
suunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tv-ohjelma Himlaliv

Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Isokatu 9
90100 Oulu
johtaja
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
pääsihteeri
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tuottaja-toimittaj
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Johtaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kari Kopperin (dos. TT, pastori, AmO, organisaatiokonsultti) tehtävänä on Kirkon koulutuskeskuksen johtaminen ja siihen liittyen kirkon henkilöstökoulutuksen koordinointi sekä koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Kopperi on systemaattisen teologian, Lutherin, luterilaisen opin ja etiikan sekä diakonian teologian asiantuntija. Hän osallistuu myös johtamisen sekä organisaatiokonsultoinnin koulutus- ja kehittämistehtäviin.

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki
toimistopalvelujen esimies
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
yliarkkitehti
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Keskuksen kanslia
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen viestintäyksikkö

Koordinaattori
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
palvelupäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tietojärjestelmäpäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustuskäsittelijä
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
viestintäsihteeri
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kiinteistöpäällikkö
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
lähetysteologi
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirkkoneuvos
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

L


kirjeenvaihtaja-siht.
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset sosiaaliset mediat

verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00160 Helsinki
it-palveluneuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
johtaja
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
sihteeri
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
it-suunnittelija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kuurojenpappi

verkkoviestintäpäällikkö
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkotoimittaja
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Evl.fi/svenska ja Klockaren (Lukkari)

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset radiohartaudet

arkistotyöntekijä
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja
Eteläranta 8
00131 Helsinki

M


Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

toimistosihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Neuvottelupäällikkö
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Työsuojelu, Yhteistoiminta, yt, Kirteko-ohjelma, Ylimmän johdon palkkaus, Osaamisen kehittäminen, Ammatillinen koulutus, Henkilöstökoulutus, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen

arkistonhoitaja
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
teologinen erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
teologinen erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia
Piispankatu 9
20500 Turku
projektipäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirteko-ohjelma, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen

Tilastosihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Henkilöstötilastot ja raportit, Työpaikkatori/Oikotie

tietoturvapäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Terhi Mäkeläinen toimii Kirkon koulutuskeskuksen johtajan sihteerinä. Hän hoitaa talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä toimii kiinteistönhoidon yhteyshenkilönä. Lisäksi hän hoitaa Koulutuskeskuksen kirjastoa.

kirkkoneuvos
Toiminnallinen osasto
Toiminnallisen osaston johto
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

N


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkotyöntekijä
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
diakoniarahaston sihteeri
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Johtajan sihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Osaston sihteeri, Koulutusten järjestäminen, Kirteko verkostotapaamiset

henkilöstöasiantuntija
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Vantaa
myyntikoordinaattori
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Gitta Nyyssönen toimii Kirkon koulutuskeskuksen osapäiväisenä (48%) myyntikoordinaattorina.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat Koulutuskeskuksen tilojen kokous- ja majoitusjärjestelyt.

O


projektikoordinaattori
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kuvaaja-toimittaja
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

P


tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Maankäyttöpäällikkö
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektisihteeri
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
taloussuunnittelupääl.
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
lakimies
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

Viestintäjohtaja
Kirkon viestintä
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkkoneuvos
Hallinto-osasto
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tutkija
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kurssisihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
siirtolaispastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

R


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
apulaisjohtaja
Kirkon viestintä
Hallintopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkkoneuvos
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Johtaja
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Minna Rikkinen (TT, pastori, työyhteisökonsultti) toimii Kirkon koulutuskeskuksessa määräaikaisena johtamiskouluttajana (–31.12.2019). Rikkinen työskentelee sekä yleisen seurakuntatyön johtamisen että talouden ja hallinnon työntekijöiden johtamiskoulutuksessa. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista ja kokonaiskirkon tehtävistä. Rikkinen on perehtynyt myös uskontososiologiseen tutkimukseen ja uskonnollisiin liikkeisiin Suomessa.

hankeviestintäpäällikkö
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki
verkkoviestintäsuunnittelija
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
johtaja
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
001310 Helsinki

S


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
ohjelmapäällikkö
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
it-suunnittelija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
projektipäällikkö
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
vastaanottovirkailija
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
informaatikko
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Koulutussuunnittelija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Johtaja
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
avustusvalmistelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen varhaiskasvatustyö

siirtolaispappi
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
koordinaattori
Kirkon tutkimuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkopalvelutuottaja
Kirkon viestintä
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00160 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen aikuistyö ja kulttuuri

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen nuorisotyö

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Keskuksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Johtajan sihteeri

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

T


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
tilastoasiantuntija
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
Johtajan sihteeri
Hallinto-osasto
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
it-palveluneuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
tietohallintojohtaja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki
kulttuuriperintöasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kehitysvammaistyöpappi

Primetestaaja1
Rekisterineuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
rekisterineuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki
järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Yrttipellontie 10
90230 Oulu
asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
vastaanottovirkailija
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Toimistosihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Lakimies
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki

U


käsikirjavaliokunnan sihteeri

teologian maisteri, musiikin maisteri

V


asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kirjanpitopäällikkö
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
johtaja
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Hallintopäällikkö
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Lakimies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
virastomestari
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

W


työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
hankintapäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Y


turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki
järjestelmäpäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Å


Toimistosihteeri
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere

Ö


kielenkääntäjä
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Kirkkohallitus
Eteläranta 8, PL 210
00131  Helsinki

Fax 09 1802 350

Kirkkohallitus
Eteläranta 8, 8. kerros
00130  Helsinki

Arkisin 8.30–16.15