Hyppää sisältöön

Kohtaamisia, aikaa ja ikuisuutta: kirkon oppilaitosyhteistyö

Kirkon oppilaitosyhteistyössä eletään todeksi sitä, että kirkko on läsnä siellä, missä sen jäsenetkin ovat. 

Oppilaitokset ovat paikkoja, joissa opiskelun ja työnteon lisäksi myös eletään, koetaan, tunnetaan ja kuljetaan uusiin vaiheisiin. Kirkon oppilaitosyhteistyön lähtökohtana on ihmisen rinnalla kulkeminen ja kasvun tukeminen. Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu myös hengellinen ja katsomuksellinen ulottuvuus. Kirkon oppilaitostyöntekijät toimivat keskustelukumppaneina ja rinnalla kulkijoina katsomuksesta riippumatta. 
Erityisenä tehtävänä kirkon oppilaitosyhteistyöllä on ylläpitää ja edistää kokonaisvaltaista opiskelu- ja työhyvinvointia, henkilökohtaisten elämäntaitojen kehittymistä sekä tukea yhteisöllisyyden toteutumista oppilaitosympäristössä.

Kirkon oppilaitostyöntekijät toimivat oppilaitoksissa yhteistyössä opiskelijoiden, henkilökunnan ja monenlaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.     

Esimerkkejä työstä

 • Opiskelu- ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Luokkavierailut ja ryhmäyttämiset
 • Luottamukselliset keskustelut
 • Oppilaitosdiakonin palvelut
 • Kriisiapu
 • Hengellinen matkakumppanuus
 • Parisuhdeneuvonta
 • Kirkolliset toimitukset, tilaisuudet ja juhlat
 • Aikuisrippikoulut
 • Hiljaisuuden retriitit
 • Työnohjaus henkilökunnalle