Kirkon ulkosuomalaistyö – tukiverkkosi maailmalla

2000-luvulla turismin, väliaikaisen muuton ja pysyvän muuttoliikkeen välinen ero on kaventunut. Tekniikan, talouden ja viestintäteknologian kehitys on tehnyt maailmastamme alati pienemmän ja elämämme rytmistä nopeamman.

Missä

Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään 37 maassa. Määrällisesti suurimpia kohdemaita ovat Ruotsi, USA, Espanja, Kanada, Saksa ja Australia. Löydä lähin ulkosuomalaisseurakuntasi.

Mitä

Ulkosuomalaiseurakunta on kohtaamispaikka, jonne voi tulla lukemaan suomenkielisiä lehtiä, käymään jumalanpalveluksessa, jutustelemaan ja olemaan mukana eri kerhoissa, tilaisuuksissa ja juhlissa. Kirkolla on mahdollista saada omalla äidinkielellä apua monenlaisissa tilanteissa passin katoamisesta sairastumiseen ja koti-ikävään. Jumalanpalvelukset, kirkolliset perhejuhlat, mahdollisuus yksityiseen keskusteluun sekä diakoninen työ ovat tärkeä osa seurakuntien toimintaa.

Kenelle

Ulkosuomalaiset ovat maailmanlaajuinen verkosto. Etniseltä taustaltaan 1.–4. polven ulkosuomalaisia on 1,6 miljoonaa. Heistä Suomen kansalaisia on 242 000. Suomesta muuttaa vuosittain 10 000 henkilöä ulkomaille. Lisäksi matkustavat suomalaiset – kausimuuttajat ja viikkoturistit – tekevät yhteen laskien vuosittain reilu kolme miljoonaa matkaa. Työmatkoja tehdään ulkomaille vuosittain 1,9 miljoonaa.

Kirkon kynnys on matala. Kaikki alueella asuvat ja matkustavat suomalaiset ovat tervetulleita mukaan. Paikallinen ulkosuomalaisyhteisö muodostaa alueen ulkosuomalaisseurakunnan.

Pitkä historia

Oma äidinkieli on niin tunteiden kuin rukouksen kieli. Ulkosuomalaisten hengellisistä tarpeista on huolehdittu jo 1700-luvulta lähtien. 1800-luvun lopulta lähtien työ on ollut myös osa Suomen Merimieskirkko ry:n ja Suomen Lähetysseuran toimintaa. Vuodesta 1921 alkaen työ järjestäytyi osaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa. 1960-luvulla alkanut kirkon turistityö on yksi kasvavimmista työalueista.

Työntekijät

Vapaaehtoiset ovat työn kantava voima. He ovat paikallisia ulkosuomalaisia, joiden antama aika ja työpanos ovat hyvin tärkeitä. Päätoimisia työntekijöitä on yhteensä noin 160. Osa heistä on paikallisen luterilaisen kirkon, osa Kirkkohallituksen, osa kirkkomme lähetysjärjestöjen (13 maassa) ja osa Suomen Merimieskirkko ry:n (6 maassa) palveluksessa.

Yhteistyötä

Kirkon ulkosuomalaistyö on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoimintaa paikallisten kristittyjen kanssa. Sitä tehdään yhteistyössä paikallisten sisarkirkkojen, muiden suomalaisyhteisöjen ja Suomen edustustojen kanssa. Suomi-seura ry,  Siirtolaisuusinstituutti, Suomen Merimieskirkko ry ja kirkkomme lähetysjärjestöt ovat läheisiä yhteistyökumppaneita.

Kuka maksaa

Toiminnan perusta on oma varainhankinta. Kirkon ulkosuomalaistyö tukee  ulkosuomalaisseurakuntien toimintaa avustuksilla. Työtekijöistä suurin osa työskentelee kohdemaiden sisarkirkkojen palveluksessa.

Lisätietoa Kirkon ulkosuomalaistyöstä

Alla olevasta linkistä löydät kirkon ulkosuomalaistyön strategian, avoimet työpaikat sekä muuta tarkempaa informaatiota.

Sakasti - palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöille ja toimijoille