Vihkioikeudet

Vihkiparin täytyy tietää, minkä maan viranomaisena vihkivä pappi toimii. Tämä on välttämätöntä, jotta vihkipari osaa hankkia oikeanlaiset paperit vihkimistä varten ja tietää miten avioliitto tulee rekisteröidyksi myös Suomessa.

Vihkivään pappiin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin, sillä hän osaa vastata näihin ja moniin muihin vihkimistä koskeviin kysymyksiin.

Suomen ev.lut. kirkon papeilla on erilaisia vihkioikeuksia ulkomailla:

1 Jos papilla on vain paikallinen vihkioikeus

Pappi voi toimia vain kyseisen maan vihkivänä viranomaisena eikä hänellä ole oikeutta vihkiä Suomen lakien mukaan. Hän toimittaa vihkimiset ulkomaan viranomaisena ulkomailla. Vastuu avioliiton rekisteröimisestä Suomessa on vihkiparilla.

Jos paikallinen kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen kirkollisen vihkimisen, on tämän kirkon palveluksessa olevilla siirtolaispapeilla myös tämä oikeus.

2 Jos papilla on Suomen lakien mukainen vihkioikeus asemapaikassaan

Papilla on vain opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vihkioikeus asemapaikassaan. Tällöin pappi voi vihkiä vain Suomen lakien mukaan. Hän toimittaa vihkimiset Suomen viranomaisena ulkomailla. Vihkivä pappi huolehtii avioliiton rekisteröinnistä Suomeen.

3 Jos papilla on vihkioikeus asemapaikassa ja paikallisesti

Papilla on sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vihkioikeus asemapaikassaan että paikallinen vihkioikeus. Tällöin pappi toimittaa vihkimiset joko Suomen viranomaisena tai ulkomaan viranomaisena, miten siitä sovitaan yhdessä vihkiparin kanssa.

 

Näillä papeilla on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vihkioikeus ulkomailla (Huom! Turistipapit toimivat vain talvikaudella):

Espanja, Gran Canaria: Tarja Korpela, Turistipappi

Espanja, Gran Canaria: Arto Antturi, Turistipappi

Espanja, Teneriffa: Juha Sarkkinen, Turistipappi

Espanja, Aurinkorannikko: Timo Sainio, Espanjan johtava pappi

Espanja, Aurinkorannikko: Jarmo Karjalainen, Turisti- ja diakoniapappi

Iso-Britannia: Marjaana Härkönen

Kreikka: Heikki Järvinen, Turistipappi

Norja: Anssi Elenius, Pastori

Saksa: Päivi Lukkari, Itä-keski-alueen suomalainen pappi

Saksa: Matti Nikkanen, Eteläisen alueen suomalainen pappi

Saksa: Hanna Savukoski, Lounaisen alueen suomalainen pappi

Thaimaa: Jyrki Markkanen, Pastori

Yhdysvallat: Tiina Talvitie, Pastori

Yhdysvallat: Jarmo Tarkki, Siirtolaispappi, sähköpostiosoite ext-jarmo.tarkki@evl.fi

Yhdysvallat: Mia Hagman, Siirtolaispappi