Rahankäyttöä seurataan aktiivisesti

Kirkon työ ulkomailla on avointa ja läpinäkyvää. Kaikkea lähetys- ja avustustyötä valvotaan ja rahankäyttöä seurataan tarkasti muun muassa tilintarkastusten, toimintakertomusten ja seurantamatkojen avulla.

Kirkolle on erittäin tärkeää, että työ saavuttaa sitä tarvitsevat ihmiset. Sen vuoksi kirkko toimii sellaisten järjestöjen ja kirkkojen kautta, jotka täyttävät kirkon lähetys- ja avustustyön kriteerit. Tällä tavalla kirkon kansainvälinen työ on tehokasta ja sen vaikutukset ulottuvat laajalle. 

Alla olevasta grafiikasta näkyy, että vuoden 2016 tilitysten mukaan järjestöjen saamista rahoista keskimäärin 77 % käytettiin kansainvälisissä kohteissa siihen työhön, johon ne on kerätty. Muu osa käytetään työn kannalta välttämättömään hallinnointiin, suunnitteluun, varojen hankintaan ja saavutetuista tuloksista kertomiseen. Tarkempia tietoja saaduista varoista ja niiden käytöstä löydät täältä.

Kirkon järjestöt käyttivät 2016 varoistaan ulkomailla 77 %, tukitoimiin vajaa 18 % ja yleishallintoon 5 %.
Mihin rahat käytettiin 2016

"Lisäksi seurakunnat ovat valinneet hänet meidän matkatoveriksemme viemään tätä rakkaudenlahjaa, josta olemme huolehtineet Jumalan kunniaksi ja osoittaaksemme omaa alttiuttamme. Haluamme näin varmistautua siitä, ettei kukaan pääse moittimaan meitä tämän tuottoisan keräyksen hoidosta." (2. Kor. 8:19-20)