Hyppää sisältöön

Köyhyyttä voidaan vähentää

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä on olennaista

  • pyrkiä turvaamaan toimeentulo ja ruoansaanti
  • mahdollistaa kaikenikäisten koulutus
  • vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia.

Kirkolle on tärkeää puolustaa heikkoja ja huolehtia vähävaraisista. Maailman väestöstä yli miljardi ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle euron päivätulolla. Köyhyys periytyy voimakkaasti sukupolvelta toiselle ja lisää ihmisten eriarvoisuutta.

Köyhyyttä voidaan kuitenkin vähentääLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Esimerkiksi naiset vastaavat monissa kulttuureissa perheen ja kodin hoitamisesta, mutta heillä kuluu paljon aikaa veden ja polttopuiden keräämiseen usein hyvin kaukaa kotoa. Jos naisten elämää helpotetaan, heille jää enemmän aikaa hankkia lisätuloja.

YouTube-video

Koulutusta kaiken ikäisille

Maailmassa on miljoonia aikuisia, jotka eivät osaa lukea. Näiden ihmisten oikeuksia on helppo polkea.

Yhä useampi kehitysmaan lapsi pääsee kouluun, mutta eivät kaikki. Moni lapsi joutuu lopettamaan opintonsa jo ala-asteella. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tytöt, vammaiset ja vähemmistöryhmiin kuuluvat lapset, joiden asema yhteiskunnassa on muutenkin huono.

Koulutus on perusta hyvälle elämälle. Moni lapsi ja aikuinen on saanut mahdollisuuden opiskella kirkon lähetystyön kautta. Lasten koulunkäynnin tukemisen lisäksi järjestöjen tukema paikallisen kirkon lukutaitotyö on opettanut lukutaidottomia aikuisia ja kouluttanut heitä uusiin ammatteihin.

Terveyttä ja hyvinvointia

Kehitysmaissa lapsi- ja äitiyskuolleisuus on suurta. Vuosittain kuolee miljoonia alle viisivuotiaita lapsia, eniten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Suurin osa näistä kuolemista olisi estettävissä. Yleisimpiin lasten kuolinsyihin kuten ripuliin, keuhkokuumeeseen ja malariaan on olemassa tehokas hoito.

Kirkko on lähettänyt maailmalle lääkäreitä ja terveydenhuollon ammattilaisia yli sadan vuoden ajan. Kehitysmaissa useat terveyskeskukset on perustettu kirkon avustuksella. Nykyään terveyttä ja hyvinvointia edistetään tukemalla paikallisia terveyskeskuksia ja sairaaloita sekä kouluttamalla paikallista henkilökuntaa.

 

”Älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.” (1. Joh. 3:18)