Hyppää sisältöön

Ekumenia on arjen kohtaamisia ja kansainvälisiä sopimuksia 

Kristittyinä kuulumme tavallaan toinen toisillemme. Jos onkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, on samaan aikaan osa valtavaa globaalia kristillistä yhteisöä, joka koostuu kaikista maailman kristityistä.  

Koska kuulumme joka tapauksessa yhteen, on luontevaa etsiä ymmärrystä myös toisella tavalla ajatteleviin kristittyihin. Vaikka ymmärtäisimme Raamattua eri tavoin, on tärkeää, että kristityt ja kirkot toimivat yhdessä kaikessa siinä, missä se vain suinkin on mahdollista.  Tästä on kyse kristittyjen ykseydessä ja ekumeniassa. 

Mitä on ekumenia tavallisen ihmisen arjessa?  

Arjen ekumeniaa voivat olla aivan tavalliset kohtaamiset ja keskustelut toisen kirkkokunnan kristityn kanssa. Jos on mahdollisuus osallistua toisen kirkkokunnan jumalanpalvelukseen, se kannattaa ehdottomasti tehdä.  

Olemme oksia samassa viinipuussa, kuten Jeesus itse yhteyttä kuvasi. Siitä onkin sitten enää lyhyt askel siihen, että voimme alkaa toimia kristittyinä yhdessä ja voimme rukoilla toistemme puolesta.  

Mitä on ekumenia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa? 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on vuorovaikutuksessa muihin kirkkokuntiin aktiivisesti. Käytännössä kirkkomme ekumeenisia suhteita hoitaa Kirkkohallituksessa erityinen Teologisen asiain yksikköLinkki avautuu uudessa välilehdessä ulkoasiain osastolla.  

Kirkkohallituksesta siis osallistutaan kansainväliseen ekumeenisen keskusteluun, neuvotellaan eri kirkkokuntien kanssa kulloisistakin ajankohtaisista teemoista, hoidetaan kansainvälisiä stipendivaihto-ohjelmiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, edistetään ekumeenista koulutusta sekä koordinoidaan ystävyysseurakuntatyötäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.  

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyöelin, jonka perustajiin myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuuluu. Vuonna 1917 perustettu SEN on yksi maailman vanhimmista kansallisista ekumeenisista neuvostoista. SENin jäseniäLinkki avautuu uudessa välilehdessä ovat kirkot sekä yhteisöt.

Mitä on ekumenia Euroopassa?  

Eri kirkkokunnat hakevat yhteyttä toisiinsa eri yhteistyömuotojen avulla. Euroopassa Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten, vanhakatolisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin, johon kuuluu noin 113 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista.  

Euroopan kirkkojen konferenssi syntyi kylmän sodan aikana vuonna 1959 pitämään yhteyksiä erityisesti itä- ja länsieurooppalaisten kirkkojen kesken. Tavoitteeksi muodostui syventää kirkon ykseyttä Euroopassa ja siten tuoda maanosan kirkkoja yhteen. 

Euroopan kirkkojen konferenssin jäsenkirkkoja Suomessa ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on järjestön tarkkailijajäsen. 

Mitä on kansainvälinen ekumenia? 

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on kristillisten kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu runsaat 352 kirkkoa yli 120 maasta.  

KMN perustettiin vuonna 1948 Amsterdamissa toteuttamaan ekumeenisen liikkeen päämääriä. Kirkkojen maailmanneuvoston päämaja sijaitsee Genevessä Sveitsissä, ja sen työntekijät tulevat eri maista ja eri kirkoista. 

Luterilaiset yhdessä ekumenian työssä 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuuluu isoon luterilaisten kirkkojen perheeseen, Luterilaiseen maailmanliittoon LML:ään. Myös sen sisällä työskennellään ekumeenisten päämäärien saavuttamiseksi.  

Luterilainen maailmanliitto (LML)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on luterilaisten kirkkojen yhteisö ja yhteistyöjärjestö. Se perustettiin Lundissa vuonna 1947 kirkkojen välisen yhteistyön edistämiseksi. Jäsenkirkkoja on yhteensä 149 kaikkiaan 99 maassa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on maailman kuudenneksi suurin evankelis-luterilainen kirkko. LML edustaa yli 68,5 miljoonaa luterilaista. 

Kiinnostaako kansainvälinen ura ekumenian parissa? Tutustu stipendiohjelmaan

Syvennä ymmärrystäsi ekumeniasta