Mamma med flicka i dopkolt

Bestämmelser

Som föräldrar (eller vårdnadshavare) ska ni inom två månader efter barnets födelse anmäla vilka namn ni har valt till befolkningsdatasystemet. Samtidigt meddelar ni barnets modersmål. Modersmålet är det som ska bli barnets främsta språk. Det är alltså inte fråga om vilket språk mamman talar.

Om båda föräldrarna hör till den lutherska kyrkan ska ert barn döpas och bli medlem i en församling.

Om bara den ena vårdnadshavaren hör till kyrkan beslutar vårdnadshavarna (vanligen föräldrarna) gemensamt om barnet ska bli döpt. Om vårdnadshavarna inte kommer överens kan du som är mamma till barnet ensam besluta om dopet. Det ska du göra innan barnet fyller ett år.

Om ingendera av föräldrarna hör till kyrkan kan barnet inte döpas. Föräldrarna (eller den ena av dem) kan gå med i kyrkan. Då kan barnet också bli döpt.

Läs mer om hur du blir medlem i kyrkan

I särskilda fall besluter en domstol om hur uppgifterna fördelas mellan vårdnadshavarna. Då är det domstolens beslut som gäller.

Vilka namn kan jag ge mitt barn?
Jag har fått hem en blankett för registrering av barnet, vad ska jag göra med den?
Kan man ha flera modersmål?
Mitt barn är inte finländsk medborgare - hur gör man då?
Mitt barn har dubbelt medborgarskap - hur gör man då?
Vad är personsignum?
Vi hör till olika församlingar. I vilkendera församlingen skrivs vårt barn in?

Dop utomlands