Hyppää sisältöön
Brudbukett på marken vid brudparets fötter.
Foto: Tinca Björke

Välsignelse av äktenskap

Välsignelse av äktenskap påminner om en kyrklig vigsel. Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet ändå välsignas kyrkligt. Det kan ske i en kyrka eller på annan plats.

Par av samma kön som vigts borgerligt kan få förbön för sitt äktenskap. Mer information ger den egna församlingen.

I välsignelse av äktenskap ingår:

 • Musik
 • Inledning
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Prästens tal till makarna
 • Välsignelse
 • Frågor
 • Makarna välsignas
 • (Psalm)
 • Förbön
 • Fader vår
 • Herrens välsignelse
 • Slutmusik

Välsignelse av äktenskap kan förrättas av en finländsk evangelisk-luthersk präst var som helst i världen, eftersom det inte är fråga om en juridisk handling.

Välsignelse av äktenskap lämpar sig väl då parterna är av olika nationalitet eller då endast den ena parten hör till Evangelisk-lutherska kyrkan och den egentliga vigseln förrättas av civil myndighet.

Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas?
Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet?