Hyppää sisältöön

Info om e-tjänsten hindersprövning

Tjänsten är tänkt för er som vill begära prövning av hinder för äktenskapÖppna länk i ny flik. Du identifierar dig med nätbankskoder. Då hämtas de flesta av uppgifterna som ska fyllas i direkt ur befolkningsregistret.

För att använda tjänsten ska du vara minst 18 år och bosatt i Finland. Båda parterna ska ha nätbankskoder eller mobil ID. Åtminstone den ena parten ska vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Prövning av hinder för äktenskapÖppna länk i ny flik

Hindersprövning begär ni tillsammans. Det gör ni antingen i den evangelisk-lutherska församlingen, församlingens centralregister eller den ortodoxa församling som den ena tillhör. Också magistraten kan utföra prövningen, men där finns inte tillgång till de uppgifter om skriftskola som kyrklig vigsel kräver.

Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Om den ena parten är utlänning så kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor.

Varför görs hindersprövning?

Med prövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig.

Då ni begär hindersprövning skriver ni under en försäkran att det inte föreligger hinder för äktenskap.

Intyg över hindersprövningen

Efter hindersprövningen får ni ett intyg över att det inte finns några hinder för äktenskap. Intyget tar ni med till vigselsamtalet. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger den till församlingen efter vigseln. Uppgifterna förs in befolkningsregistret.

Intyget är i kraft i fyra månader så under den tiden ska vigseln ske. Om det gått mer än fyra månader så måste ni begära ett nytt intyg för er vigsel.

Lysning

Då ni begär hindersprövning blir ni tillfrågade om ni vill att prövningen och/eller vigseln ska offentliggöras i gudstjänsten i församlingen, i församlingsbladet eller på församlingens webbplats.

Det är tradition att prästen i söndagens gudstjänst läser upp att paret tänkt ingå äktenskap. Det kallas för lysning. Församlingen ber för paret som tillsammans med sina släktingar brukar delta i gudstjänsten.