Hyppää sisältöön
Brudpar med tre flickor.
Foto: Michaela Fagerudd

Bröllop i kyrkan

Platserna i kyrkan

I kyrkan sitter brudens släkt och vänner på vänstra sidan, sett från kyrkans bakdörr, och brudgummens på högra sidan. De närmaste anhöriga sitter längst framme. Bröllopsgästerna sätter sig på sina platser senast 5–10 minuter innan vigseln börjar.

Marskalken (Bestmannen) ställer sig till höger om mittgången, framför de första bänkraderna. Han står färdigt på sin plats när vigseln börjar. 

Brudtärnan eller -tärnorna kan också vara färdigt på sin plats (sina platser) till vänster om mittgången. Men de kan också komma in före brudföljet.

Bruden kan komma in i kyrkan tillsammans med sin pappa eller med brudgummen. Om bruden kommer med sin pappa väntar brudgummen (och hans best man) till höger framför koret i kyrkan. Brudens pappa överlämnar bruden till brudgummen, som går emot dem i mittgången. Best-mannen står kvar på sin plats. Också andra än brudens pappa - men oftast ändå en nära anhörig - kan följa bruden in och överlämna henne till brudgummen.

Då brudparet kommer in i kyrkan tillsammans går brudgummen på brudens högra sida.

Man kan ha barn som brudnäbbar. De följer med in framför brudparet och sätter sig sedan framme i kyrkan, kanske med någon vuxen, om de är små. De går också ut framför de nygifta.

Om vigseln inte är i en kyrka följer man i princip samma ordning. Men man kan också ändra på sådant som behövs.

Vigseln

Ifall ni har ett tryckt programblad delas det ut när gästerna kommer. Utse någon att göra det.

Församlingen stiger upp då brudparet kommer in i kyrkan. Vigseln börjar med musik. Då går ni fram till altaret och knäböjer. Sedan kan man sjunga en psalm.

Så följer det här programmet. Men ordningen kan vara en annan.

 • Inledning
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Tal
 • Frågorna
 • Ringbön
 • Ringen/ringarna växlas.
 • Ringlöften, om man har sådana. Läs mera: Ringar och ringlöften
 • Äktenskapet stadfästs
 • Makarna blir välsignade
 • Här kan man ha en psalm, en sång, eller annan musik
 • Förbön
 • Församlingen ber för makarna. Det finns olika förböner att välja på. Några i publiken kan läsa korta böner i förbönen
 • Fader vår
 • Herrens välsignelse
 • Musik

De nygifta går ut ur kyrkan under slutmusiken. Församlingen står. Då går hustrun på sin makes högra sida.

Om det finns ett lämpligt utrymme kan de båda vänta en stund på vägen ut, så bröllopsgästerna hinner ut för att ta emot dem. Finns det inte något sådant utrymme kan de nygifta kanske gå runt kyrkan och in tillbaka genom dörren till sakristian. Sedan kan de komma ut en andra gång när gästerna är ute.

Förr var det vanligt att man kastade risgryn på brudparet. Numera tillåts det i allmänhet inte av miljöskäl. Men andra traditioner har kommit i stället. Vänner och bekanta kan säkert berätta vad de har varit med om. Det kan vara bra att nämna hur man vill ha det med den här saken redan när man bjuder sina gäster.

När ska vi knäböja?

Ringar och ringlöften

Om man har bestman är det han som håller reda på ringen eller ringarna. Han ger ringen eller ringarna åt prästen när prästen ber om det. Ibland har man det ordnat på annat sätt med ringen eller ringarna. Huvudsaken är att prästen får dem när man har kommit så långt i programmet (efter frågorna).

Prästen läser ringbönen och ger sedan en ring åt brudgummen, som sätter ringen på brudens vänstra ringfinger. Har man två ringar så ger prästen därefter den andra ringen åt bruden, som sätter den på brudgummens vänstra ringfinger.

Om brudparen vill det kan de båda ge ett ringlöfte innan de sätter ringen på den andras finger. Korta texter för ringlöftet finns färdigt. Men vill man kan man formulera ringlöftet själv.

Brudmässa

Ni kan ha er vigsel som brudmässa. Då går det hela till ungefär som en nattvardsgudstjänst med vigsel. Det är bäst att på förhand gå igenom programmet med prästen.

Vem deltar i nattvarden vid brudmässa?