Hyppää sisältöön

Pensionsfondens placeringar

Kyrkans pensionsfond (KER) är en långsiktig investerare. Placeringsbesluten baserar sig på det uppställda avkastningsmålet och placeringsobjektens avkastningspotential, och beaktar risknivåerna. Placeringsriskerna sprids genom placering i olika tillgångsklasser samt olika marknader och branscher, med olika instrument.

Pensionsfondens tillgångsklasser omfattar ränteplaceringar, aktieplaceringar och alternativa placeringar.