Hyppää sisältöön

KER som placerare

Det strategiska målet för placeringsverksamheten vid Kyrkans pensionsfond (KER) är att täcka pensionsansvaret genom att placera pensionsmedlen på ett lönsamt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Kyrkans pensionsfond är liksom andra pensionsplacerare en långsiktig investerare vars placeringar på kort sikt kan exponeras för betydande värdefluktuationer. Trots den långa placeringsperioden bör pensionsfonden ständigt se till att den finns en tillräcklig kontroll av placeringsriskerna. Placeringarna ska ständigt vara spridda på olika tillgångsklasser, geografiska områden, branscher, kapitalförvaltare och placeringsstilar.

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet. Pensionsfonden har undertecknat PRI-principerna och utvecklar ständigt sin aktiva ägarpraxis samt rapporterar årligen om sin verksamhet. Pensionsfonden strävar efter att beakta principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet i alla skeden av placeringsprocessen och har varit en föregångare inom ansvarsfull placering i Finland.