Hyppää sisältöön

Styrning och tillsyn

Som styrelse för Kyrkans pensionsfond (KER) fungerar Kyrkostyrelsen. Verksamheten leds av pensionsfondens direktion och pensionsfondens direktör som tillsatts av Kyrkostyrelsen. Pensionsfondens praktiska verksamhet sköts av placeringsenheten.

Det högsta beslutande organet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkomötet, godkänner årligen pensionsfondens budget, verksamhets- och ekonomiplan samt bokslut som framläggs i Kyrkostyrelsens plenum.

Kyrkans pensionsfond övervakas av revisorerna och Finansinspektionen. Finansinspektionen övervakar pensionsfondens placeringsverksamhet och avger årligen en övervakningsrapport. Placeringsenheten följer riskhanteringens kontrollpunkter samt fondens allmänna riskhantering.

Som pensionsfondens revisor fungerar KPMG.