Hyppää sisältöön

Direktionens sammansättning och uppgifter

Enligt 22 kap. 6 § i kyrkoordningen finns för placering av tillgångarna i Kyrkans pensionsfond en direktion för Kyrkans pensionsfond som Kyrkostyrelsen tillsätter för sin mandatperiod. Direktionen för Kyrkans pensionsfond valdes i Kyrkostyrelsens plenum den 26 juni 2020. Direktionens mandatperiod utgår den 31 maj 2024.

Till direktionens ordförande utsågs verkställande direktör Pasi Strömberg. Direktionens övriga medlemmar är verksamhetsledare Jussi Junni, förvaltningsdirektör Risto Hämäläinen, verksamhetsledare Paula Aaltonen, orförande Jonna Voima, direktör Hanna Hiidenpalo, placeringsdirektör Tomi Viia, ordförande Tarja Kantola och placeringsdirektör Ari Huotari.

Vice ordförande för direktionen är verksamhetsledare Jussi Junni och sekreterare är placeringsdirektör Ira van der Pals.

Direktionens uppgifter anges i kyrkoordningens 22 kap. 6 §. Dessutom styrs Kyrkans pensionsfonds verksamhet av en instruktion som Kyrkostyrelsen har godkänt den 27 maj 2021.

På bilden från vänster Tarja Kantola, Ari Huotari, Paula Aaltonen, Pasi Strömberg, Risto Hämäläinen och Jussi Junni.

Hanna Hiidepalo, Tomi Viia och Jonna Voima saknas på bilden.