Hyppää sisältöön

KER som organisation

Kyrkans pensionsfond (KER) är en självständig, offentligrättslig juridisk person som grundar sig på kyrkolagen. Fondens hemort är Helsingfors.

Kyrkostyrelsen fungerar som pensionsfondens styrelse. Verksamheten leds av pensionsfondens direktion och pensionsfondens direktör som tillsätts av Kyrkostyrelsen. Pensionssystemets finansieringsgrupp och arbetsgruppen för ansvarsfull placeringsverksamhet lyder också under Pensionsfondens direktion. Pensionsfondens praktiska verksamhet handhas av placeringsenheten.

På placeringsenheten arbetar placeringsdirektören, tre portföljförvaltare samt fastighetsplaceringschefen. Portföljförvaltarna fungerar också som specialister på ansvarsfull placering.

Organisationskarta: direktör Juha Tuohimäki. Placeringsdirektör Ira van der Pals med teamet NN (portföljförvaltare och chef för ansvarsfull placering), Alex Helanterä (portföljförvaltare), NN (portföljförvaltare och specialist på ansvarsfull placering) och Minna Jokinen (placeringschef för fastigheter).

Kyrkans pensionsfond är registrerad i Företags- och organisationsdatasystemet med FO-nummer 2721508-7.

Läs med om KER i kyrkolagen 22 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 22 kap. 6 §Öppna länk i ny flik samt kyrkoordningen 22 kap. 6 §Öppna länk i ny flik