Hyppää sisältöön

Aktieplaceringar

I Kyrkans pensionsfonds aktieportfölj ingår både direkta aktieplaceringar och fondplaceringar.

Direkta aktieplaceringar

Pensionsfonden har direkta innehav av finländska och europeiska aktier via tre avtal för diskretionär kapitalförvaltning. Avtal om diskretionär kapitalförvaltning innebär att Kyrkans pensionsfond antecknats som ägare i aktieregistret, men kapitalförvaltaren har fullmakt att fatta placeringsbesluten för pensionsfondens räkning. I avtalet fastställs begränsningarna för placeringsverksamheten – inklusive kriterier för ansvarsfull placering – och kapitalförvaltaren ska förvalta pensionsfondens placeringar i enlighet med avtalet. I avtalet förbinder sig kapitalförvaltaren att beakta ESG-aspekterna i placeringsbesluten, agera som en aktiv ägare och rapportera om verksamheten.

Pensionsfonden deltar årligen i inhemska börsbolags bolagsstämmor i samarbete med sina kapitalförvaltare.

Indirekta aktieplaceringar

Förutom avtalen om diskretionär kapitalförvaltning har pensionsfonden aktiefonder som placerar i olika geografiska områden. Pensionsfonden väljer sådana kapitalförvaltare som har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet, till exempel genom att underteckna PRI-principerna och upprätta egna regler för ansvarsfull placering. Dessa kapitalförvaltare inkluderar systematiskt och med hjälp av olika metoder ESG-aspekterna i placeringsanalysen, utövar ägarrättigheterna på bolagsstämmor och diskuterar med företagen om ansvarsfulla förfaringssätt.

Pensionsfonden gör en normbaserad screening av alla aktieplaceringar två gånger per år och medverkar i påverkansarbetet.

Aktieindexplaceringar

I syfte att göra taktisk allokering tillämpar pensionsfonden s.k. passiva placeringsformer såsom aktieindexfonder. Aktieindexfonder erbjuder ett likvitt och kostnadseffektivt sätt för pensionsfonden att medverka på olika aktiemarknader. Med hjälp av dem kan man smidigt ändra olika marknadsområdens vikt i aktieportföljen. Syftet med indexfonderna är att söka en marknadsspecifik viktning, inte att utvärdera enskilda företag.

Den kapitalförvaltare som ansvarar för pensionsfondens aktieindexfonder iakttar i hög utsträckning kriterierna för ansvarsfullhet. Samtliga indexfonder tillämpar en screening som innebär att placeringar inte görs i företag som bryter mot internationella normer om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, korruption och miljön. Dessutom görs inga placeringar i företag som är involverade i kolgruveverksamhet eller förbränning av stenkol. Kopplingar till tillverkning av viktiga komponenter i kontroversiella vapen leder också till att man undviker bolagen. Dessutom utövar alla indexfonder aktivt sin rösträtt på bolagsstämmor i hela världen.