Hyppää sisältöön

Impact investing

Med impact investing avses placeringar i företag, organisationer eller fonder som syftar till att skapa mätbara sociala eller miljömässiga förbättringar vid sidan av placeringsvinsterna. Mikrolån och gröna obligationer är exempel på placeringsformer i anslutning till investeringar för social påverkan. Pensionsfonden följer aktivt verksamheten kring impact investing och utvecklingen av de olika placeringsformerna.