Hyppää sisältöön

Klimatförändringsarbetet i olika tillgångsklasser

De klimatförändringsverktyg som Kyrkans pensionsfond har fastställt används i den mån det är möjligt i alla tillgångsklasser. Pensionsfonden använder i regel placeringsfonder i sin placeringsverksamhet och därigenom är det utomstående kapitalförvaltare som gör bedömningen och valet av placeringsföretagen. Därför har pensionsfondens placeringsenhet till uppgift att välja framgångsrika och ansvarsfulla fonder och kapitalförvaltare till samarbetspartner och att samarbeta med dessa för att uppfylla målen i klimatförändringsstrategin och utveckla den därtill relaterade verksamheten. Pensionsfonden gynnar fonder och kapitalförvaltare som har satt upp klimatneutralitetsmål för den egna placeringsverksamheten.

Sammanfattning av hur pensionsfondens klimatverktyg används i olika tillgångsklasser:

Tillgångsklasser: Likvida aktie- och företagslåneplaceringar, olikvida aktie- och ränteplaceringar, placeringar i statslån, investeringar i fastigheter, investeringar i skog, investeringar i infrastruktur, placeringar med absolut avkastning. Klimatverktyg: Minskat koldioxidavtryck, klimatlösningar och påverkan.

Ett kryss betyder att verktyget används i tillgångsklassen i fråga. Hur verktygen används och i vilken form beror på typen av placering.