Hyppää sisältöön

Klimatrapportering

Kyrkans pensionsfond rapporterar årligen om hur verksamheten och målen framskrider i enlighet med klimatförändringsstrategin. Denna rapportering är en del av pensionsfondens verksamhetsberättelse om ansvarsfull placeringsverksamhet som direktionen för Kyrkans pensionsfond godkänner varje år. 

Pensionsfondens klimatförändringsrapportering följer TCFD-rekommendationerna. TCFD, dvs. Task Force on Climate-related Financial Disclosures är en expertgrupp som tillsatts av G20-ländernas Financial Stability Board. Expertgruppen har utarbetat frivilliga rekommendationer gällande klimatförändringsrapporteringen för företag och investerare. TCFD-rekommendationerna omfattar klimatförändringsaspekterna ur olika perspektiv: förvaltningen, strategin, riskhanteringen, indikatorerna och målen.