Hyppää sisältöön

Väckelserörelser

Ytterligare information: Kyrkans forskning och utbildning, ktk@evl.fi

Väckelserörelser

Väckelserörelser är namnet på organiserade folkrörelser inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har fått sin uppkomst som andliga reformrörelser. Typiska drag för väckelserörelser är betonandet av den personliga relationen med Gud och kyrkans andliga uppdrag.

Finlands äldsta väckelserörelser uppstod i slutet av 1700-talet och på 1800-talet. Fyra gamla väckelserörelser är bedjarrörelsen, den pietistiska väckelserörelsen, den evangeliska rörelsen och læstadianismen med sina olika riktningar. Læstadianismens största gren är gammallæstadianismen som representeras av Fridsföreningarnas i Finland centralförening (SRK). Under sluthalvan av 1900-talet uppstod den så kallade femte väckelserörelsen.

Inom kyrkans krets har även andra andliga rörelser uppstått och varit verksamma, såsom Hengen uudistus kirkossamme och Tomasmässan-samfundet. Även om det även finns teologiska skillnader mellan rörelserna så är allmänt taget både de äldre och de nyare andliga rörelsernas verksamhet präglade av strävan efter en tydlig andlighet och en värdegrund som har sin grund i andligheten.

Till visualiseringen VäckelserörelserÖppna länk i ny flik (på finska).