Hyppää sisältöön

Kommunikation och samarbete

Ytterligare information: Kyrkans forskning och utbildning, ktk@evl.fi

Församlingarnas kommunikation

Kyrkan är till sitt väsende, uppdrag och sin verksamhet en kommunicerande gemenskap. Evangelium betyder det glada budskapet och uttrycker betydelsen av Jesus livsverk. Kyrkan har fått sin början i uppgiften att förmedla detta glada budskap. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har fastställt som sin uppgift att i enlighet med sin bekännelse förkunna Guds ord och förvalta sakramenten samt också i övrigt verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan (Kyrkolagen 1 § 2).  

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar är offentligrättsliga samfund som ska följa öppenhet och offentlighetsprincipen och utöva aktiv kommunikationsverksamhet. Bestämmelser om kommunikationsverksamheten finns i kyrkolagen, kyrkoordningen och offentlighetslagen.

Till visualiseringen Församlingarnas kommunikationÖppna länk i ny flik (på finska).

Församlingarna som samarbetspartner

Mycket av församlingarnas verksamhet utförs i samarbete med andra aktörer. Särskilt kommunernas olika sektorer och medborgarorganisationerna är viktiga samarbetspartner. Näst granskas församlingarnas samarbete med kommunerna och organisationerna först allmänt och sedan inom olika arbetssektorer. Tyngdpunkten ligger på fostringsarbetet där församlingarna mer aktivt samarbetar med andra pedagogiska organisationer.

Till visualiseringen Församlingarna som samarbetspartnerÖppna länk i ny flik (på finska).