Hyppää sisältöön

Diakoni

Ytterligare information: Kyrkans forskning och utbildning, ktk@evl.fi

Kyrkans diakoniarbete

Diakoniarbetet är kyrkans traditionella verksamhetssätt som hjälper och stöder människor i behov. Det omsätter kärleken till nästan i praktiken och verkställer rättvisa enligt den kristna tron.

I kyrkoordningen konstateras: "Församlingen och dess medlemmar ska utföra diakoniverksamhet, vars syfte är att ge sådan hjälp som betingas av kristlig kärlek särskilt till dem vars nöd är störst och vilka inte får någon annan hjälp."

Presentation av diakoniarbetet 2015.

Till visualisering Kyrkans diakoniarbeteÖppna länk i ny flik (på finska).

Församlingarnas hjälp till asylsökande

Antalet asylsökande ökade i Finland hösten 2015 markant mot tidigare siffror. Innan utgången av året anlände fler än 32 000 asylsökande till Finland. Flyktingkrisen skapade en vilja att hjälpa till även bland församlingarna runt om i Finland och de deltog på många sätt i mottagningen av och stödet för de anlända.  

Kyrkans forskningscentral utförde i januari–mars 2016 en enkät för församlingarna som utredde församlingarnas sätt att reagera på det ökade antalet flyktingar och asylsökande 2015. Enkäterna skickades till sammanlagt 412 församlingar, varav 409 församlingar svarade.  

Enkäten utfördes som en del av den mer omfattande statistikenkäten som kartlade församlingarnas verksamhet för kyrkans fyrårsberättelse. Kyrkans forskningscentral gör på uppdrag av kyrkomötet upp en verksamhetsberättelse om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vart fjärde år. Fyrårsberättelsen för 2012–2015 publicerades i mars 2016.

Till visualiseringen Församlingarnas hjälp till asylsökandeÖppna länk i ny flik (på finska).