Hyppää sisältöön

Kimmo Ketola

Jag har varit forskare vid Kyrkans forskningscentral (nuvarande Kyrkans forskning och utbildning) sedan 2005. Min forskningsgren är religionsvetenskap, särskilt religionssociologi och kognitiv religionsvetenskap. Jag disputerade som filosofie doktor vid Helsingfors universitet inom religionsvetenskap 2002 med ämnet guru-uppfattningen inom Krishnarörelsen. Innan jag började vid forskningscentralen var jag forskare vid Helsingfors universitet.

Mina centrala forskningsteman är förändringen i religiositeten, religiös pluralism, nya religiösa rörelser särskilt indiskbaserade samfund samt fenomen som ligger vid randen mellan religion och andlighet, såsom yoga och meditation.

kuva tutkija Kimmo Ketolasta

Exempel på mina forskningar inom de olika temana: 

 • Moderni kirkkokansa: Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella (tillsammans med Kimmo Kääriäinen och Kati Niemelä). Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 82 (2003).
 • The Founder of the Hare Krishnas as Seen by Devotees: A Cognitive Study of Religious Charisma. Leiden: Brill (2008).
 • Uskonto ja ihmismieli: Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen (som redaktör tillsammans med Ilkka Pyysiäinen och Tom Sjöblom). Helsinki: Gaudeamus (2008).
 • Uskonnot Suomessa 2008. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102 (2008).

Jag har deltagit i flera inhemska och utländska forskningsprojekt varav de viktigaste är:

 • Mind and Society in the Transmission of Religious Ideas (2003–2006) (PI: Dos. Ilkka Pyysiäinen)
 • The Role of Religion in the Public Sphere: A Comparative Study of the Five Nordic Countries (NOREL) (2009–2014). (PI: Prof. Inger Furseth)
 • What Are the Impacts of Religious Diversity? Regions in Three European Countries Compared (2007–2010) (PI: Prof. Volkhard Krech, Co-PI: Kimmo Ketola) (NORFACE ERA-NET forskningsprojektet Re-Emergence of Religion as a Social Force in Europe).

Jag har även innehaft flera inhemska och internationella förtroendeuppdrag:

 • Medlem i Religionsvetenskapliga sällskapet i Finlands styrelse (2006–)
 • kontaktperson (correspondent) för nätverket EUREL (Sociological and Legal Data on Religion in Europe and Beyond) (2014–)
 • Medlem i styrgruppen för forskningsprojektet Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG) vid spetsenheten vid Åbo Akademi (2015–2018)
 • EVS Council of Program Directors (Programansvarig för insamlingen av femte vågens material i FInland) (2015–2019)
 • Medlem i redaktionsrådet för den periodiska skriften Nordic Journal of Religion and Society (2016–)
 • Medlem i utbildnings- och kulturministeriets sakkunnignämnd enligt 23 § i religionsfrihetslagen (2016–).

Tag kontakt