Hyppää sisältöön

Millennialprojektet

Kyrkans forskning deltar i det strategiska millennialprojektet (2021–2022) som finansieras av kyrkomötet. Projektet baserar sig på observationerna i Kyrkans forsknings fyraårsberättelse som lyfter fram att de som är födda på 1980-talet och framåt fjärmas från de traditionella modellerna för att höra till kyrkan. Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelnings enhet för fostran och familjefrågor har ledningsansvaret för projektet.

Som en del av millennialprojektet utarbetas en akademisk publikation om ämnet. I artikelsamlingen samlas nya artiklar av ledande sakkunniga inom området. Artiklarna behandlar bland annat Y-och Z-generationernas religiositet och religionslöshet samt med tanke på dessa även nya teologiska tolkningar av den aktuella internationella debatten. Artikelsamlingen publiceras våren 2023 i serien Forskningspublikationer från Ev. luth. kyrkan i Finland.

Från enheten Kyrkans forskning och utbildning deltar ledande sakkunnig Jyri KomulainenÖppna länk i ny flik.

Mer information: Millennialernas kyrka - evl.fiÖppna länk i ny flik