Hyppää sisältöön

Kyrkan i samhället

Utgångspunkten för forskningsprojektet Kirkko yhteiskunnassa (Kyrkan i samhället) är den observation som framfördes i kyrkans nyaste fyraårsberättelse (2016–2019) om att kulturkristendomen håller på att bryta samman och att det inte längre är problemfritt att uppfatta lutherdomen som ”civilreligion” i den finländska kontexten. Kyrkans positionering i det finländska samhället håller på att bli en som avviker från mainstreamkulturen, i vissa avseende rent av motkulturell. Å andra sidan har religionen format samhället på sätt där den religiösa utgångspunkten inte ens identifieras.

Forskningsprojektets centrala teman är globala förändringar i den lutherska teologin, politisk teologi, evangelisk-lutherska kyrkan som samhällsaktör samt religiösa samfunds samhälleliga ställning och religionsfrihet i internationell jämförelse. Projektet tar sikte på religionfrihetslagens jubileumsår 2023, då en artikelsamling som fokuserar på forskning inom ämnesområdet publiceras.