Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

 

Olisiko luottamushenkilöitämme informoitava uuden kirkon virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä?

Vastaus:

Luottamushenkilöelimistä työnantajavaltaa käyttävät yksittäisessä seurakunnassa kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Ainakin niissä ja niiden jäsenille on perusteltua esitellä kesäkuussa syntynyt kirkon sopimusratkaisu, joka koskee 1.4.2020 voimaan tullutta KirVESTES:a 2020-2022. Heitä olisi tiedotettava sopimuskorotuksista ja muista keskeisistä ratkaisun elementeistä mm. työajattomia viranhaltijoita ja työntekijöitä koskien. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän 1.5.2021 voimaan tulevan sopimustarkistuksen osalta asiassa toimivaltaisen elimen on myös päätöksellään ratkaistava tarkistustapa: yleiskorotus vai suoriutumisen arviointi. Viimeksi sanottu tarkistustapa mahdollistaa edellisen KirVESTES 2018-2020 aikana valmisteltujen tavoitteiden asettamiseen liittyvien käytäntöjen soveltamisen myös tällä sopimuskaudella.

Esittelyssä voi hyödyntää seuraavaa materiaalia:


Usein kysyttyä palkkauksesta

Usein kysyttyä vuosilomasta

Usein kysyttyä työajasta