Hyppää sisältöön

Kiipeilijä kurkkaa kallion takaa

Väliarviointi tukee työn tavoitteellisuutta

Väliarviointi osana suorituslisäjärjestelmää

Toteuttaja

 • Nurmijärven seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Miten onnistutaan pitämään työsuoritukselle asetetut tavoitteet työntekijöiden mielessä ja ohjaamassa heidän toimintaansa jatkuvasti?

Ratkaisu

 • Työnantajan edustajat ja luottamusmiehet pohtivat asiaa yhdessä osana koko suorituslisäjärjestelmän rakentamista
 • Hyödynnettiin kokemusta HAVA-järjestelmästä
 • Päädyttiin kytkemään huhti-toukokuun kehityskeskustelujen yhteyteen suorituslisän tavoitteiden etenemisen väliarviointikeskustelu. Näin kalenterit eivät kenelläkään täyty liikaa erilaisista keskusteluista.
 • Keskustelussa käydään läpi, missä mennään ja keskustellaan työntekijän ja esimiehen välillä keinoista, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoitteita ei mietitä uusiksi. Keskustelun kesto on noin 30min.
 • Väliarviointikeskustelu on vapaamuotoinen, eikä siinä käytetä lomakkeita. Tarpeen mukaan muistin virkistyksenä voi hyödyntää KirkkoHR:ään kirjattua lokakuun lopulla käytyä keskustelua henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisesta.

Hyödyt

 • Väliarviointi muistuttaa työlle asetetuista tavoitteista ja suorituslisän arviointikriteereistä.
 • Keskustelu auttaa työntekijää suuntaamaan työsuoritustaan kohti tavoitteita työn tekemisen arjessa, jossa työntekijä joutuu jatkuvasti priorisoimaan ajankäyttöään eri tehtävien välillä.

Suositukset

 • Tämän vuoden aikana kerätään kokemuksia ja palautetta uudesta käytännöstä, joiden pohjalta arvioidaan sen toimivuutta osana koko suorituslisäjärjestelmää.
 • Väliarvioinnin käyttäminen etenkin nyt uudessa tilanteessa suorituslisäjärjestelmää käyttöönotettaessa voi merkittävästi tukea kokemusta suorituksen arvioinnin oikeudenmukaisuudesta ja työntekijän omista vaikutusmahdollisuuksista tämän palkanosan saavuttamiseen

Lisätiedot

 • Maria Sairanen, talousjohtaja, maria.sairanen(at)evl.fi