Hyppää sisältöön

Vanhoja kellotauluja

Moduulityöajan soveltaminen

Moduulityöajan soveltaminen kokeilujen jälkeen

Toteuttaja

 • Meilahden ja Töölön seurakunnat yhdistyivät 1.1.2019 uudeksi Töölön seurakunnaksi
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: 50-99 henkilöä

Haaste

 • Mahdollistaa työn selkeämpi etukäteissuunnittelu
 • Työntekijöiden työajan kohdentaminen strategialähtöiseen seurakuntatyöhön
 • Työmäärän tasapuolisen jakautumisen turvaaminen

Ratkaisu

 • Entisessä Meilahden seurakunnassa moduulityöaika oli käytössä jo vuodesta 2010 alkaen ja entisessä Töölön seurakunnassa vuodesta 2017 alkaen. Kokeilujen aikana säännölliset palautekeskustelut työntekijäkokouksissa.
 • Uudet moduulityöajan käytön ohjeet laadittiin seurakuntien yhdistyessä 1.1.2019

Hyödyt

 • Tuetaan työ- ja vapaa-ajan selkeämmän erottamisen myötä työssä jaksamista
 • Koko työyhteisön tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu työn suunnittelussa ja toteutuksessa

Suositukset

 • Työaikakokeiluun siirtymisen suunnittelussa on hyvä kiinnittää huomiota työyhteisön muutoskyvykkyyteen, seurakunnan olemassa olevan toimintarakenteen ja johtamisjärjestelmän päivittämiseen ja työaikakokeilun sisältö- ja toteutusvalmennukseen.
 • Ennen kokeilua yhden työaikakauden mittainen ”kylmäharjoittelu”

Lisätiedot