Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajat

Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajayksiköitä ovat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ja tuomiokapitulit. Vuonna 2019 evankelis-luterilaisia seurakuntia on 384. Näistä 153 kuuluu seurakuntayhtymiin, joita on yhteensä 32.

Vuoden 2018 tilastojen mukaan kirkon työnantajayksiköiden palveluksessa oli yhteensä noin 20.500 viranhaltijaa ja työntekijää. Henkilöstöstä lähes puolet (44,5%) oli viranhaltijoita ja puolet työsopimussuhteisia työntekijöitä. Kirkon palveluksessa olevien määrä vuosityövoimaksi laskettuna oli vuonna 2017 noin 13.800 henkilöä. Henkilöstömäärältään suurimpia tehtäväaloja (yli 10 %:n osuus vuosityövoimasta) olivat seurakuntapapisto, hautausmaatyö, lapsityö, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö sekä hallinto- ja toimistotyö.

Henkilöstömenot muodostavat suurimman yksittäisen lohkon työnantajayksiköiden käyttömenoista.