Hyppää sisältöön

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä on noin 70 % kirkon työntekijöistä. Sitä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin työntekijöihin, joiden palkka maksetaan kuukausipalkkana.

Yleisessä palkkausjärjestelmässä säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettavaa palkka eli ns. varsinainen palkka muodostuu

  1. tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja
  2. henkilökohtaisesta palkanosasta.

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä, KirVESTES 2018-2020 Luku 2.2.1

KirVESTES 2018-2020 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtävänkuvauslomake, KirVESTES 2018-2020 Liite 2

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittely, KirVESTES 2018-2020 Liite 3

Tehtäväkohtaista palkanosaa ja peruspalkkaa koskevia ohjeita

Ohjeita suorituslisän ja kokemuslisän käyttöön seurakunnissa

Työntekijän työsuorituksen arviointi -mallilomake