Kuvituskuva

Palkkaus 1.4.2018 lukien

Kirkon työntekijöiden palkat määräytyvät Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 (KirVESTES) mukaisesti. Sopimus sisältää määräykset

  • kirkon yleisestä palkkausjärjestelmästä ja
  • tuntipalkkajärjestelmästä.

Ylimmän johdon palkkaus määräytyy kuitenkin 31.3.2020 saakka seuraavien sopimusten mukaisesti:

  • Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa ja
  • Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta.

Nämä sopimukset koskevat kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa seurakunnassa/seurakuntayhtymässä.

Nuorten (kausityöntekijät ja opiskelijat) ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkaukseen voidaan Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 sijasta soveltaa Työehtosopimusta nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta.

Palkkausjärjestelmät: KirVESTES 2018-2020 Luku 2.2

KirVESTES 2018-2020 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset