Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Kirkon työmarkkinalaitoksen (ent. Kirkon sopimusvaltuuskunnan) yleiskirjeitä on julkaistu vuodesta 1975 alkaen. Sähköinen yleiskirjearkisto ulottuu vuoteen 1997 asti.  Tätä vanhemmat yleiskirjeet on luetteloituna ja näitä yleiskirjeitä voi tilata osoitteesta kit@evl.fi.   

A1/2019

5.3.2019

  1. Palkantarkistukset 1.4.2019
  2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
  3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

 

Lue yleiskirje A1/2019