Kirkon työmarkkinalaitoksen lausunnot

Kirkon työmarkkinalaitoksen lausuntoja on julkaistu lokakuusta 2014 alkaen

 

Vuoden 2018 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta OKM:n asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esityksestä vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi