Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Uusia kysymyksiä ja vastauksia

7.4.2020

KiT:n nettisivujen koronaohjeiden usein kysyttyä -sivustolle on lisätty kausityöntekijöiden rekrytointia ja sopimukseen perustuvaa lomauttamista koskevat kysymykset vastauksineen.


Valtakunnansovittelijan tapaaminen

6.4.2020

Kirkon pääsopijaosapuolet kokoontuivat tänään 6.4.2020 valtakunnansovittelijan johdolla käymään läpi jumittuneita kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluita. Kokous järjestettiin etäyhteyksin. Seuraavan kerran valtakunnansovittelijan johdolla kokoonnutaan 15.4.2020.


Työntekijöiden töihin paluu mahdollistettava koronan vasta-ainetestauksella

3.4.2020

Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, KT, KiT, SAK, STTK) esittävät yhdessä maan hallitukselle kehysriiheen, että valtio osallistuisi koronan vasta-ainetestien kustannuksiin. Järjestöjen mukaan testit pitäisi ottaa väliaikaisesti osaksi työterveyshuoltoa, jotta työntekijöiden töihin paluu mahdollistetaan sujuvasti.

Lue lisää


Pyyntö valtakunnansovittelijalle

3.4.2020

Kirkon pääsopijaosapuolten neuvottelut kirkon uudesta virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat tänään perjantaina 3.4.2020. Tapaamisessa arvioitiin neuvottelujen etenemismahdollisuutta. Arviossa päädyttiin siihen, että valtakunnansovittelija voisi edesauttaa sopimusratkaisun syntymistä. Tämän vuoksi Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt pyytävät yhdessä valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet vapaaehtoiseen sovitteluun.


Työneuvostolle esitetty lausuntopyyntö

3.4.2020

Työneuvosto on saanut Akava ry:n Kirkon akateemiset Aki ry:n puolesta esittämän lausuntopyynnön työaikalain soveltamisesta ja tulkinnasta. Kirkon työmarkkinalaitoksella on mahdollisuus antaa asiasta oma lausumansa työneuvostolle. Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepposen mukaan on hyvä, että työneuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen. Kun työneuvoston lausunto saadaan, sitä on erittäin perusteltua kirkon sektorilla noudattaa, arvioi Piepponen.


Neuvottelutilanteesta

31.3.2020

Kirkon pääryhmän neuvottelut uudesta kirkon virka- ja työehtosopimuksesta jatkuvat perjantaina 3.4.2020. Kirkon virka- ja työehtosopimusten voimassaolo päättyy tänään 31.3.2020. Koska kirkon sektorilla ei ole 1.4.2020 uutta virka- ja työehtosopimusta, alkaa ns. sopimukseton tila. Sopimuksettomassa tilassa noudatetaan vanhoja palvelussuhteen ehtoja (esim. palkkaus, työaika, vuosiloma jne.) kunnes uusi sopimus on solmittu.


Työaikalain tulkinnasta kirkon hengellisessä työssä

31.3.2020

Uuden työaikalain voimaantuloon liittyvien epäselvyyksien vuoksi Kirkon työmarkkinalaitos on työnantajan tulkintaetuoikeuden nojalla tarkentanut 9.3.2020 annettua pääsopijaosapuolten yhteistä ohjeistusta työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen kanta ja ohje seurakuntatyönantajalle on, että työaikalain voimaantulo pitää aiemman soveltamisalatilanteen ennallaan, eikä siten edellytä seurakunnissa työnantajan käynnistämiä keskusteluja, toimenpiteitä tai päätöksiä viranhaltijoiden aseman arvioimiseksi tai muuttamiseksi.

Tarkennettu ohjeistus näkyy kokonaisuudessaan täältä. Ohjeistus on lähetetty myös seurakuntien kirkkoherroille ja palkka-asiamiehille.


Haastava kevät 2020

31.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen sopimusneuvottelut jatkuvat perjantaina 3.4. koronavirushaasteiden keskellä. ”Nyt tarvitsemme konsensusta ja voimia luottaa toinen toisiimme”, toteaa kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen. Hän taustoittaa seuraavassa työtä, jotka Kirkon työmarkkinalaitoksessa on tehty keväällä neuvotteluissa ja koronaviruksen iskeydyttyä Suomeen.

Lue kolumni


Uusi työaikalaki voimaan kirkossa 1.4.2020. Kirkon akateemisten (AKI r.y.) ohjeistusta ei tule noudattaa

30.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että uusi työaikalaki tulee voimaan kirkossa 1.4.2020 lukien. Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet 9.3.2020 yhteisen ohjeen työaikalain soveltamisesta kirkon hengelliseen työhön sen tilanteen varalta, että uusia virka- ja työehtosopimuksia ei ole solmittu 31.3.2020 mennessä. Tämä ohje on edelleen voimassa ja sitä tulee noudattaa.

Kirkon akateemiset (AKI r.y.) on 30.3.2020 päivätyllä tiedotteella antanut oman ohjeistuksen työaikalain tulkinnasta 1.4.2020 lukien. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että se edustaa työaikalain yksipuolista ja myös ilmeisen virheellistä tulkintaa. Se myös poikkeaa olennaisesti Kirkon sopijaosapuolten yhteisesti antamasta ohjeistuksesta.  AKI:n yksipuolisesti antamaa ohjeistusta uudesta työaikalaista ei tule seurakunnissa noudattaa miltään osin.

Kirkon työmarkkinalaitos antaa tarkemmat ohjeet 31.3.


Nyt on näytön paikka!

26.3.2020

Kirkon yksi päätehtävä on kautta aikojen ollut auttaa lähimmäisiä ja viedä tätä viestiä kaikkialle. Meillä on nyt näytön paikka osoittaa, että kykenemme tähän näinä vaikeina aikoina aivan konkreettisesti. Näin kirjoittaa työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen Kirkonkellon Kirkon työelämä 2020 -blogissa.

Lue blogi


Pitäkää ihmiset töissä!

25.3.2020

Seurakunnista on tullut kysymyksiä Kirkon työmarkkinalaitokselle lomautuksista koronavirustilanteeseen liittyen. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että seurakunnissa tulisi nykyisessä tilanteessa pyrkiä lomautusten sijasta kaikin tavoin suuntaamaan koko henkilöstön työvoima tukemaan luovasti seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan selviytymistä nykyisen kriisitilanteen yli.

Lue lisää


Kysymyksiä ja vastauksia työnantajien tueksi koronaepidemiassa

25.3.2020

KiT:n koronaohjeisiin työnantajille on lisätty usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.


Täydentäviä ohjeita koronasta

18.3.2020

KiT on käynyt kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa keskusteluja seurakuntien paineista lomauttaa työntekijöitään toimintojen keskeyttämisen vuoksi. KiT kiinnittää seurakuntien huomiota siihen, että poikkeusoloista huolimatta kirkon virka- ja työehtosopimukset on voimassa ja niitä on noudatettava. Lomautukset tulisi KiT:n näkemyksen mukaan pyrkiä pitämään mahdollisimman vähissä.


Ohjeistusta seurakuntatyönantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi

13.3.2020

KiT on päivittänyt ohjeistusta koronavirusepidemiaan varautumiseksi seurakuntatyönantajien näkökulmasta. 

Lue päivitetyt ohjeet tästä


Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

9.3.2020

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat keskustelleet uuden työaikalain voimaantulosta täydellä painolla kirkossa 1.4.2020 lukien ja ohjeistuksen antamisesta seurakunnille sen johdosta. Osapuolet päätyivät antamaan seuraavan yhteisen ohjeistuksen hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi: ohjeistus avautuu tästä linkistä