Kirkon tutkimuskeskuksen apurahojen raportointi

Apurahansaaja laatii selvityksen apurahan käytöstä nostovuotta seuraavan vuoden kuluessa tammikuun 15. päivään mennessä.

Mikäli hakija ei ole käyttänyt apurahaa uuden apurahahakemuksen jälkeen, hän voi käyttää apurahahakemuksessa tekemäänsä väliraporttia vuosiraporttina sellaisenaan vain kuittaamalla ja lähettämällä sen vuosiraporttina. Vastaavasti hakija voi tarvittaessa täydentää ja muokata apurahahakemuksessa tekemäänsä väliraporttia ja sen jälkeen lähettää sen tutkimuskeskukselle.

Selvitykseen ei tarvitse liittää kuitteja kulujen tositteeksi, paitsi jos apuraha on myönnetty tutkimus- tai matkakuluihin.

Loppuraportointi

Loppuraportin tekijöitä pyydämme lisäksi lähettämään yhden kappaleen painettua julkaisua, jos sellainen on saatavilla/tutkimus on ilmestynyt painettuna. Liitteiden postitusosoite on Kirkon tutkimuskeskus, PL 239, 33101 Tampere. Kun tutkimuksesi on valmis, voit halutessasi kysyä Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta fsd@uta.fi, haluavatko he arkistoida tutkimustuloksesi.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, viimeistään vuoden kuluttua apurahan loppuun maksamisesta. Selvityksen laiminlyöminen vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa sekä mainita saamansa apurahat ansioluettelossaan.