Matka-apurahat

Kirkon tutkimuskeskuksen ulkomaille suuntautuvien matka-apurahojen hakeminen ei ole varsinaiseen hakuaikaan sidottu.

Matka-apurahojen myöntämisperiaatteet:

1. tutkimusrahoitusta myönnetään hakemuksesta vain kiireellisiin vuoden varrella ilmaantuviin kirkon kannalta keskeisiin tutkimuksiin

2. matka-apurahojen tulee liittyä tutkimuksen tekemiseen

3. konferenssimatkojen tulee liittyä tutkimukseen ja hakijalla tulee olla esitelmä tai vastaava esitys konferenssissa.

Hakemuksesi käsitellään mahdollisimman pian. Matka-apurahaa saanut on velvollinen tekemään vapaamuotoisen raportin viimeistään kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Raporttiin liitetään kuitit kuluista.

Vuoden 2019 matka-apurahat ovat jaettu tältä vuodelta.

Toimistosihteeri
Hammareninkatu 7
33100 Tampere